Pompa HTL 201

do ciągłego smarowania małych urządzeń hydraulicznych

Pozostałe elementy
Zawory bezpieczeństwa
Do zabezpieczenia pompy przed przeciążeniem oraz elmentów układu przed nadmiernym ciśnieniem należy stosować zawory bezpieczeństwa.
 
Uchwyty do rur
Uchwyty do rur
 
Obejmy do przewodów
Obejmy do przewodów
 
Opaski montażowe
Opaski montażowe
 
Osłona spiralna
Osłona spiralna