Pompa HTL 201

do ciągłego smarowania małych urządzeń hydraulicznych


Przewody
Przewód sztywny
Przewód sztywny - rurka stalowa lub miedziana. Przewód ten nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania. Należy uciąć go prostopadle do osi, usunąć zadziory i zamocować w złączce.
 
Elastyczny przewód wysokociśnieniowy Lincoln
Do połączenia rozdzielaczy z dyszami można zastosować przewód wysokociśnieniowy o średnicy zewnętrznej 8,6 x 2,3.