Pompa HTL 201

do ciągłego smarowania małych urządzeń hydraulicznych

Przewody
Przewód sztywny
Przewód sztywny - rurka stalowa lub miedziana.
 
Elastyczny przewód wysokociśnieniowy Lincoln
W układach narażonych na drgania i wstrząsy należy stosować przewód wysokociśnieniowy o średnicy zewnętrznej 8,6 x 2,3.
 
Przewód elastyczny Lincoln
Standardowo przewodów elastycznych o średnicy 6 x 1,5. Przewód ten nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania. Należy po prostu uciąć go prostopadle do osi, usunąć zadziory i zamocować w złączce.