Pompa HTL 201

do ciągłego smarowania małych urządzeń hydraulicznych

Górnictwo i hutnictwo