Pompa HTL 201

do ciągłego smarowania małych urządzeń hydraulicznych

Rozdzielacze
Rozdzielacz SSV .. K
Z trzpieniem wskaźnikowym
 
Rozdzielacz SSVM ..
Rozdzielacze o zmniejszonej wydajności
 
Rozdzielacz Typ SSV - wykonanie standardowe
 
Rozdzielacz SSV .. N
Z elektronicznym czujnikiem ruchu
 
Rozdzielacz SSVM .. K
Rozdzielacze o zmniejszonej wydajności z trzpieniem wskaźnikowym