Pompa HTL 201

do ciągłego smarowania małych urządzeń hydraulicznych


Jak to działa

Jednoprzewodowy układ centralnego smarowania jest zasilany z pompy wysokociśnieniowej, która podaje środek smarny do ukadu poprzez zawór główny.

 

Zobacz cały rysunek
Schemat układu jednoprzewodowego:
1 - pompa smarowa
2 - zawór główny
3 - przewód główny
4 - dozownik
5 - punkt smarowania

 

 

 


Po upływie czasu przerwy, pompa rozpoczyna pracę i tłoczy środek smarny do układu. Wraz ze wzrostem ciśnienia poszczególne dozowniki wykonują cykle pracy. Po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia w układzie pompa wyłącza sięi następuje przełączenie zaworu głównego. Umożliwia to odprężenie dozowników oraz przewodów. Rozpoczyna się odliczanie czasu przerwy.


Do każdego układu należy przewidzieć szafę kontrolną, która będzie sterowała pracą pompy. W takiej szafie nastawia się czas przerwy pomiędzy kolejnymi cyklami oraz ciśnienie przełączenia zaworu głównego