Pompa HTL 201

do ciągłego smarowania małych urządzeń hydraulicznych

Natryskowe / Przewody
Przewód sztywny

Przewód sztywny - rurka stalowa lub miedziana. Przewód ten nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania. Należy uciąć go prostopadle do osi, usunąć zadziory i zamocować w złączce.

Jako przewody smarowe oraz sprężonego powietrza najczęściej stosuje się rury stalowe precyzyjne. Ich średnica wewnętrzna powinna zostać dobrana na podstawie obliczeń oporów przepływu, a grubość ścianki na podstawie obliczeń wytrzymałościowych.