Pompa HTL 201

do ciągłego smarowania małych urządzeń hydraulicznych

mieszane wieloliniowo - progresywne / Rozdzielacze progresywne
Rozdzielacz SSVM .. K

Rozdzielacze o zmniejszonej wydajności z trzpieniem wskaźnikowym.