Pompa HTL 201

do ciągłego smarowania małych urządzeń hydraulicznych

mieszane wieloliniowo - progresywne / Rozdzielacze progresywne
Rozdzielacz SSV .. N

Z elektronicznym czujnikiem ruchu