Pompa HTL 201

do ciągłego smarowania małych urządzeń hydraulicznych

Mieszane dwuliniowo - progresywne / Przewody
Przewód elastyczny Lincoln

Standardowo przewodów elastycznych o średnicy 6 x 1,5. Przewód ten nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania. Należy po prostu uciąć go prostopadle do osi, usunąć zadziory i zamocować w złączce. W przypadku stosowania szybkozłączy zaleca się ucięcie przewodu na białym znaczniku (kresce). Wsunięcie przewodu w szybkozłączkę aż do następnego znacznika zapewnia właściwe połączenie. Przewód ten nie powinien być stosowany na maszynach narażonych na drgania i wstrząsy.

Jako przewody główne i ich odgałęzienia najczęściej stosuje się rury stalowe precyzyjne. Ich średnica wewnętrzna powinna zostać dobrana na podstawie obliczeń oporów przepływu, a grubość ścianki na podstawie obliczeń wytrzymałościowych.

Do połączenia wyjść rozdzielacza z punktami smarowania można użyć różnego rodzaju przewodów smarowych.
Należy zastosować przewody fabrycznie wypełnione smarem lub napełnić je przed montażem.