Pompa HTL 201

do ciągłego smarowania małych urządzeń hydraulicznych

Mieszane dwuliniowo - progresywne / Przewody
Elastyczny przewód wysokociśnieniowy Lincoln

W układach narażonych na drgania i wstrząsy należy stosować przewód wysokociśnieniowy o średnicy zewnętrznej 8,6 x 2,3.

Przewód ten należy przygotować poprzez zakucie jego końców wg poniższych wskazówek:

  • uciąć przewód prostopadle do osi - nakręcić nakrętkę zakuwki (1) na przewód (2) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (tak jakby w tej nakrętce był lewy gwint) aż do osiągnięcia wymiaru 11 mm od czoła przewodu do czoła nakrętki zakuwki (patrz rysunek)
  • wkręcić końcówkę zakuwki (3) do nakrętki zakuwki (1) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (gwint prawy).
    W celu ułatwienia montażu zaleca się nasmarowanie elementów olejem.

Rys. 10 - Przygotowanie przewodu wysokociśnieniowego Lincoln:
1 - nakrętka zakuwki
2 - przewód wysokociśnieniowy
3 - końcówka zakuwki.

Jako przewody główne i ich odgałęzienia najczęściej stosuje się rury stalowe precyzyjne. Ich średnica wewnętrzna powinna zostać dobrana na podstawie obliczeń oporów przepływu, a grubość ścianki na podstawie obliczeń wytrzymałościowych.

Do połączenia wyjść rozdzielacza z punktami smarowania można użyć różnego rodzaju przewodów smarowych.
Należy zastosować przewody fabrycznie wypełnione smarem lub napełnić je przed montażem.