Pompa HTL 201

do ciągłego smarowania małych urządzeń hydraulicznych

Mieszane dwuliniowo - progresywne / Zawór główny
DU-1 przełączany hydraulicznie