Pompa HTL 201

do ciągłego smarowania małych urządzeń hydraulicznych

QLS / Przewody smarowe
Przewód sztywny

Do połączenia wyjść rozdzielacza z punktami smarowania można użyć różnego rodzaju przewodów smarowych. Należy zastosować przewody fabrycznie wypełnione smarem lub napełnić je przed montażem.

Przewód sztywny - rurka stalowa lub miedziana. Zalecane jest użycie rurki stalowej o średnicy 6 x 1. Przy stosowaniu innego przewodu trzeba zwrócić uwagę, by ciśnienie robocze przewodu nie było niższe niż 205 bar. Przewód ten nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania. Należy uciąć go prostopadle do osi, usunąć zadziory i zamocować w złączce. Przewód ten nie powinien być stosowany na maszynach narażonych na drgania i wstrząsy.