Pompa HTL 201

do ciągłego smarowania małych urządzeń hydraulicznych

QLS / Rozdzielacze
Rozdzielacze progresywne w systemach QLS

Rozdzielacze progresywne w systemach QLS są fabrycznie montowane na pompie.
Zależnie od typu pompy mogą się różnić miejscem zamocowania rozdzielacza i liczbą wyjść.

Rozdzielacze montowane z tyłu pompy mogą posiadać 6, 12 lub 18 wyjść.

Rozdzielacze montowane pod spodem pompy mogą mieć 8, 12 lub 18 wyjść.

W pompach typu QLS montuje się rozdzielacze typu SSV.. KNQLS.

Wyposażone są one w trzpień kontrolny podobnie jak rozdzielacze typu SSV..K