Pompa HTL 201

do ciągłego smarowania małych urządzeń hydraulicznych

QLS / Pompy
Pompy QLS

Pompy w systemie QLS produkowane są w wielu odmianach.
Przy wyborze pompy należy kierować się następującymi kryteriami:

Dane techniczne pompy QLS:
Liczba wyjść rozdzielacza 6, 8, 12, 18
Maksymalna wydajność 10 cm3 / min
Maksymalne ciśnienie robocze 210 bar
Zasilanie 12 VDC, 24 VDC lub 230 VAC
Pojemność zbiornika 1 dm3
Środek smarny olej lub smar do 2. klasy penetracji.
Wyposażenie standardowe nastawialny sterownik elektroniczny, przewód elektryczny ze złączem, kontrola poziomu środka smarnego,
elektroniczne monitorowanie rozdzielacza.
Wyposażenie opcjonalne dodatkowe złącze do zdalnej kontroli.
Położenie rozdzielacza pod spodem pompy lub z tyłu