Pompa HTL 201

do ciągłego smarowania małych urządzeń hydraulicznych

Wieloliniowe / Pozostałe elementy
Zawory bezpieczeństwa

Do zabezpieczenia pompy przed przeciążeniem oraz elmentów układu przed nadmiernym ciśnieniem należy stosować zawory bezpieczeństwa