Pompa HTL 201

do ciągłego smarowania małych urządzeń hydraulicznych


Pozostałe elementy
Zawory bezpieczeństwa
Do zabezpieczenia pompy przed przeciążeniem oraz elmentów układu przed nadmiernym ciśnieniem należy stosować zawory bezpieczeństwa
 
Uchwyty do rur
 
Obejmy do przewodów
 
Opaski montażowe
 
Osłona spiralna