Pompa HTL 201

do ciągłego smarowania małych urządzeń hydraulicznych

Wieloliniowe / Przewody smarowe
Przewód sztywny

Do połączenia elemetów układu można użyć różnego rodzaju przewodów smarowych. Należy zastosować przewody fabrycznie wypełnione smarem lub napełnić je przed montażem.

Przewód sztywny - rurka stalowa lub miedziana. Przy stosowaniu takiego przewodu trzeba zwrócić uwagę, by ciśnienie robocze przewodu nie było niższe niż 350 bar. Przewód ten nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania. Należy uciąć go prostopadle do osi, usunąć zadziory i zamocować w złączce. Przewód ten nie powinien być stosowany na maszynach narażonych na drgania i wstrząsy.