Pompa HTL 201

do ciągłego smarowania małych urządzeń hydraulicznych

Dwuliniowe / Przewody smarowe
Przewód sztywny

Przewód sztywny - rurka stalowa lub miedziana. Przewód ten nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania. Należy uciąć go prostopadle do osi, usunąć zadziory i zamocować w złączce. Przewód ten nie powinien być stosowany na maszynach narażonych na drgania i wstrząsy.

Jako przewody główne i ich odgałęzienia najczęściej stosuje się rury stalowe precyzyjne. Ich średnica wewnętrzna powinna zostać dobrana na podstawie obliczeń oporów przepływu, a grubość ścianki na podstawie obliczeń wytrzymałościowych.

Do połączenia wyjść rozdzielacza z punktami smarowania można użyć różnego rodzaju przewodów smarowych.

Należy zastosować przewody fabrycznie wypełnione smarem lub napełnić je przed montażem.