Pompa HTL 201

do ciągłego smarowania małych urządzeń hydraulicznych

Progresywne / Pozostałe elementy
Zawory bezpieczeństwa - skręcane

Do zabezpieczenia pompy przed przeciążeniem oraz elmentów układu przed nadmiernym ciśnieniem należy stosować zawory bezpieczeństwa.

Przeznaczone są do przewodów elastycznych Lincoln o śr. zewn. 6 x 1,5; przewodów wysokociśnieniowych Lincoln o śr. zewn. 8,6 x 2,3 z zakuwkami oraz przewodów sztywnych (rurek stalowych lub miedzianych) o śr. zewn. 6 mm.