Pompa HTL 201

do ciągłego smarowania małych urządzeń hydraulicznych

Przewody
Przewód elastyczny Lincoln
Standardowo używa się do tego systemu przewodów elastycznych o średnicy 6 x 1,5.
 
Przewód sztywny
Do połączenia wyjść rozdzielacza z punktami smarowania można użyć różnego rodzaju przewodów smarowych. Należy zastosować przewody fabrycznie wypełnione smarem lub napełnić je przed montażem.
 
Przewód wysokociśnieniowy Lincoln