Pompa HTL 201

do ciągłego smarowania małych urządzeń hydraulicznych

Jednoliniowe

Elementy jednoprzewodowych układów centralnego smarowania: