Pompa HTL 201

do ciągłego smarowania małych urządzeń hydraulicznych

Wieloliniowe

Elementy wieloprzewodowych układów centralnego smarowania: